برچسب: تغذیه

خانه / تغذیه
سبزیجات و میوه ها
نوشته

سبزیجات و میوه ها

سبزیجات و میوه ها سبزیجات و میوه ها قسمت مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند و تنوع به اندازه کمیت مهم است. هیچ میوه و سبزیجات واحدی همه مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت را تأمین نمی کند. هر روز زیاد بخورید. یک رژیم غذایی غنی از سبزیجات و میوه ها می تواند فشار خون...