استاد حکیم رضی

متخصص در طب و پزشکی کهن با اشراف روز

 

حکیم رضی

حکیم رضی از اطبا و درمانگران نخبه و با روش منحصر بفرد خویش هستند که غالب بیماران خویش را از طریق تراپی ذهن و ریشه یابی بیم آری در ذهن ناخودآگاه و برگشت به نقطه شروع و شیوع آن در زندگی بیمار از طریق مشاوره و معاینه حالات و گفتار و سایه ها و عقده ها و …نموده و پس از آن با تفهیم بیمار در اون باب از ادراکات بوسیله تمرینات ذهنی و عملی ریشه بیماری را بلحاظ ذهنی و درونی بدست بیمار داده تا با روش ها و اعمال ذهنی و عملکرد های شناخت شناسانه و دقیق ولیکن بسیار در روال زندکی طبیعی خود بیمار ریشه مرض را مورد هدف قرار داده و از آن خلاصی خواهد یافت و در این مدت به اصلاح غذا و غذاییت آن و غذای دارویی و دستورات و پرهیزات بر اساس مزاج و طبع و علائم بیمار میپردازد و معمولا تا این نقطه قریب به ۷۵ درصد از بیماران به درمان بدون بازگشت دست میابند .

در این مرحله اگر جزو دسته نخست باشند با دارو های غذایی و یا دارو های دارئیی به تقویت نقطه ضعف بیماری که تخریب هایی داشته است در بدن آدمی پرداخته و کاملا آن نقاط و اعضا را به طبیعتش بازگردانده و به تولید قوی و افعال طبیعی سوق میدهند .و اگر در دسته دوم که تا به این نقطه کاملا درمان نشده و هنوز مرض بقوت باقی باشد در کنار مشاوره و کار بر روی ذهن بوسیله دارو های خاص ترکیبی و یا ساده بیماری را ازبین میبرند و اگر نیاز به اعمال انواع تکنیک های طبی اعم از فصد و حجامت و ماساژ و گرفتن رگ ها و انواع تکنیک های اقلیمی کهن مانند آیورودا و یا چی و غیره باشد از آنها استمداد خواهند جست و القصه بیمار خویش را بدرمان کامل با کنترل بیمار در هرکجای کشور که باشد از راه دور با تمام چیرگی بر فن طبابت به درمان و شفای کامل در خواهند رساند .

ضمنا ایشان از اساتید و مدرسین و محققین در انواع ابواب علوم تطبیقی میباشند که در علوم زیر تا کنون به تحقیق و تدریس پرداخته اند

تدریس روانشناسی عمق نگر و تطبیق با مکاتب و آیین های متعدد هستند و روانشناسی رشد و شناخت شناسی نیز در این دانشکده تدریس میگردد.

ولیکن بطور کل در مجموعه اشارت مواردی که تا کنون تدریس شده است توسط ایشان عبارتند ازعلمی چند مانند:

طب و پزشکی

فلسفه اولی و طبیعیات

فیزیک و متافیزیک

علم هیئت و نجوم

علم الاعداد و حروف

جغرافیای طبیعی و گیاهشناسی مکتبی

تاریخ اسلام و جهان

علوم دینی و مذهبی

علم کلام

فلسفه و عرفان

فیزیک طبیعی و متافیزیک

علم الابدان (مانند چاکراه شناسی و طیوف مغناطیسی)

و بسیاری دیگر از انواع ابواب علوم

شفا در ذهن درمان در دارو